Production

From BeeDo Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

<< Atgal

Užsakymas

Gamybos meniu

4.1 Gamybos meniu.jpg
 • “Vadovui” vadinasi PLANAI (en Dashboard), Rodo
  • gant,
  • funkcijų grid,
  • Tabeliai (sustatyti darbo tabelius)
 • Praplėtiniai (apačioje vizija kaip turi sustrukturizuotis meniu)
  • CHECK Surastyti, ką gaminsime Ardi.

Užsakymų sąrašas

Užsakymų sąrašas.JPG

Gamybos flow

 • Užsakymo flow ir meniu punktas
0 Ardi uzsakymo procesas ir navigacija.jpg
 • Planuoklio flow
  • CHECK - idėti

Užsakymo forma

1. Užsakymo pildymas.jpg

Gaminio detalizacija

2. Planuoklis.jpg
 • Pliusas prideda naują eilutę į apačią
 • Sąsaja - sujungia su piešiniu
 • Vienetas (numeracija), galima keisti rankomis (ajax) ir po pakeitimo perrušiuoja
 • Pliusas ant mazgo - kuria mazgo dalį
  • Mazgo dalis susieta su mazgu (t.y.) saraše yra su identu ir visada yra po mazgu
 • Ilgis, Plotis, Storis, Paviršius (plotas, dažymo operacijai) - įrašomas ranka ajax
 • Kiekis įrašomas ranka ajax
 • Detalė įrašoma ranka ajax

Medžiagos

 • Medžiagos laukas yra search-dropdown, parinkus medžiagą parenka matavimo vienetą

Operacijos (DARBAS)

 • Paruošimo operacijos plius kuria pirma operacija
  • galima pasirinkti iš operacijos bibliotekos (piešinys and over rodo kas tai, on click edit forma)
  • Operacija turi 3 laukus: piešinį, gamybos trukmę, paruošimo trukmę, tipą CHECK-patikslinti visus laukus.
 • Operacijo eiliškumas gali būti stumdomos drag&drop

CHECK KLAUSIMAI:

 • Kodėl dažymas neturi standartines operacijos su laikais?
 • Kodėl surinkimas neturi standartines operacijos su laikais?

Sumos

  • Sumuoja pagal darbo operacijas laikus * kiekis
  • Grupuoja pagal operacijos tipa
 • CHECK:
  • Kodėl nėra darbo sumų pagal kitus barus: pakavimas, elektra, projektavimas, sablonai, CNC?

Gaminio planavimo saugojimas

 • galima gaminio planuotoja išsaugoti. Atsinaujina duomenys negrižtamai
 • galima gaminio planuotoja išaugoti nauja versija (rasome versijos pavadinimą check box "nauja versija") (CHECK - sutvarkyti tekstuką)
 • Versijos atidaro versijų sarašą su išsaugojimo DATA ir statusas (patvirtina/ne) ir tvirtinimo data. Pasirinkus versija uzkrauna ją (CHECK - nupiesti forma)
 • Tvirtinti patvirtina versiją kaip galutinę skaičiavimui. Išskoka modalinė forma.
 • Tvirtinti versiją teisę turi pažymetas gamybos nustatymuose vartotojas. CHECK gamybos nustatymu forma nupiešti
 • Kol gaminio skaičiuotės versija nepatvirtina - nerodo jo savikainos užsakyme

Formos kiekis

 • forma leidžia pildyti iki 300 eilučių.

Operacijų grupės

 • Medis susigrupuoti operacijas ir medžiagas

Operacijos sąrašas

 • Išiešia operaciją su paveiksliuku, tipą, trukmę ir paruošimo trukmę
 • Operacijų saraše yra radio box pasirinkti operacijos tipą ir pagal jį išpiešia to tipo operacijų sarašą

Operacijos edit (Nupiešti)

 • atidaro mini modalinę formą su paveiksliuku, tipu, trukme ir paruošimo trukme.
 • Check: darbai matuojami minutemis, metrais
 • Turi buti nurodyta operacijos pareiga CHECK KLAUSIMAS
 • Jeigu operacija turi kitą matavimo vienetą - tada iš karto nurodomas operacijos vieneto įkainis LT

Operacijų tipai

 • Projektavimas
 • Medis
 • Metalas
 • Dažymas
 • Elektra
 • Surinkimas
 • Pakuotė
  • Operacijų tipai konfiguruojami konkrečiai įmonei per DB.

Medžiagų sąrašas

 • medžiagų grupių medis
 • medžiagos turi tokią pačia kaip ir operacijos klasifikaciją (kad būtų galima suskaičiuoti savikaina pagal metalą, medį, pakuotę ir pan.)

Darbų suvestinė

Suvestines darbas.jpg

Darbuotojo, pareigos arba baro darbo ikainis (CHECK - nupiesti, išdetalizuoti)

 • Pareigų sąrašas ir nurodomas pareigybės įkainis CHECK - pabaigti
 • Prie pareigybės galima prijungti žmonės
 • Pareigybės sugrupuotos medyje į barus
 • Pareiga turi standartinį valandos įkainį

Medžiagų užsakymas

 • Grupuojamos pagal tipą: METALAS, MEDIS, DAŽAI, PAKUOTĖ, FURNITŪRA,
 • Medžiagų ir operacijų grupės sutampa
 • Tačiau operacijų sarase neparinktas darbas su grupe neformuoja sumų
 • Kiekvienai grupė turi konfiguruojamus medžiagų laukus (išjungiamus ir įjungiamus)
 • CHECK nupiešti kur konfiguruosime tuos laukus (pradzioje DB)
 • CHECK KLAUSIMAS - kokios formules svariam kiekiui, atliekoms, kaina Kg ir pan.
 • CHECK kokių medžiagų sumų reikia prie lapo
Medziagos - lapas skaiciuote.jpg

Savikaina

Suvestine savikaina.jpg

Užsakymo Gantt

Planuoklio eskizas.jpg
 • Atsiranda galimybė susistumdyti projektus vizualiai ir matyti kelis mėn. į priekį

Užsakymai ir fazės

 • Kuriu nuo galo drag&drop ant deadline dienos ir suskuria funkcija su funkcijos deadline ir default pradžia ir pabaiga
 • Fazė šablone turi default trukmę, pradžios laika (naujas field) ir pabaigos (data), kuri susiformuoja tampant fazę kalendoriuje.
  • fazes gula waterfall budu palenda vienas po kitu
  • Draginant fazes – keičiasi jų pradžia ir pabaiga, tempiant didėja fazės laikas
  • Fazės nuo deadline išsiskaičiuoja savo pradžios ir pabaigos datas ir išsipiešia valandų skaičių (pagal tai dienai turimus tabelinius resursus)
  • Fazė konkrečiam šablone turi savo barus (vartotojus) – tiems barams ir krenta automatinės fazės su pradžia ir pabaiga. Stumdant keičiasi pradžia, pabaiga, laikas. Mailai kol stumdai nesisiunčia.
 • Patvirtinamas gamybos planas. CHECK (sudėti option box prie užsakymų eilučių) Po patvirtinimo siunčiami mailai fazių paskirta (barų vadams)
  • Už brūkšnio - patvirtintas, nepatvirtintas užsakymų sąrašas
  • Tampyti ir tvirtinti užsakymą su fazių dienomis gali tik zone Owner ir admin teises turintis Beedo vartotojas
  • Vėliau bus galima sukonkretinti iki “Planuotojo”.


 • Nuoroda i medžiagų ir darbo poreikių lentele bus BEEDO. CHECK kur įdėti ant fazės ar ant užsakymo?

Kalendorius ir Užsakymų medis

 • Savo Baro užduoties fazę stebi atsakingas baro žmogus kalendoriuje (ne užduotyse), ką jo baras turi daryti konkrečią dieną.
 • Fazėje užduotyse įvertinus laikus, pradeda skirtis fazių sumos Gante ir užduočių laikų sumos funkcijoje (kai išplanuoja užduotimis). CHECK ar tą reikia pavaizduoti?
 • Užsakymą deda į default projektą (kaip sukurti funkciją iš šablono per naują funkciją), ten kaupiasi. Po metų pakeičiam default vietą
 • Fazes veikia start – stop vadovų kalendoriuose (baro vadovas suzymi pradžią ir pabaigą)
 • Sukuriame šablonus be užduočių. Tačiau esant poreikiui yra galimybė naudoti Beedo užduotis ir tikslinti procesą (ypač projektavimo, patikrinimų, matyti parašus)

Resursų valdymas, Tabelis ir gamybos apkrovimo lygiai

 • Šabloninei Fazei nurodomi šabloniniai resursai – sujungiami fazėje dirbantys pagal tabelį žmonės (valandų skaičius dienai).
 • Galima konkrečios fazės resursų kiekį padidinti (suradus jų ir pridėjus papildomų žmonių arba tiesiog ranka) ir komentaras kad buvo padidinti resursai (įsirašo į fazės komentarą). CHECK NUPIEŠTI resursų didinimo formą.
 • Fazės trukmė apskaičiuojama valandomis. Kiek tam kalendoriniam intervalui priskirtų fazei žmonių yra tabelinio laiko. Pridedam daugiau žmonių – daugiau laiko, tempiam daugiau dienų – daugiau laiko.
 • Tabelis yra darbo baras (x valandų konkrečiai dienai konkrečiam BARUI ar Brigadai)
 • Gamybos apkrovimo lygiai CHECK: reikia sugalvoti barų tabelių perplanavimą, pakeitus apkrovimo lygį nuo xx datos (projektavimo perplanavimas,
  • Po tabelio perplanavimo eina mailas Barui (baro vadovui)

Pasirinkimai

 • Nurodau kurią fazę išryškinti ir galiu stebėti ar jos eiliškos (CHECK idėti į formą)
 • Įvykdyta fazė įgauna pilką spalvą (CHECK forma)
 • Įdeti filtrus datai (CHECK)
 • Lieka tik savaitinis vaizdas rodant 2-6 savaites į priekį ir sumažinant dienos stulpelių pločius. * Savaitinis vaizdas neduoda naudos – nes nebematai apkrovimo dienų
 • Patvirtinu fazę, kai sutariu gamybos planą CHECK. Turiu atitvirtinti - mygtukas keičiasi "atšaukti"
 • Po 6 užšakymo noriu surušiuoti. Prašau surušiuoti nepatvirtintus užsakymus pagal pvz.: gamybos fazę CHECK
 • Galiu atsispausdinti gantt CHECK.

Gamybos dienos planai

 • Kai gamybos lape praleidzia uzduoti pagal eile - mail allert
 • Sutrikimas del gamybos arba medziagos trukumo. Bus galima realiztuoti jei yra info taškai, ir naudojamas dienos planas Beedo.
 • Atsiranda galimybė matyti GANTT plano ir realių užduočių nesutapimą (nes yra 2 planavimo layeriai). * CHECK reikia NUPIEŠTI formą skirtumams pamatyti. Tą bus galima realizuoti tik tada jei Ardi gamybos dienos planus naudos beedo o ne QAD.

Pastebėjimai ir Klausimai

 • Ar Fazę įvardina a) originaliais pavadinimais ar b) jie turi šabloninio proceso pavadinimą. Reikia B, nes su A neįmanoma šablonizuoti. ATS: B variantas
 • Ar fazė gali turėti priklausomybę nuo kelių kitų fazių (kelių?) ATS: NERA
 • Ar fazė (darbo baras) turi vieną ar daugiau vadovų – tada komplikuojasi. ATS: NE, BET GALIMA KEISTI VADOVA
 • Kiek užsakymų kalendoriuje rodome – puslapiuojame ir pasirenkame po kiek vnt. Puslapiuoti 20-50-100? Vienu metu 70 atidarytu projektu. SCROLAS iki 100. puslapiuoja po 100.
 • Ką rodome ant mouse over:
  • Baro savininką su kontaktais? CHECK
  • Tabelis vs resursai? CHECK
 • Tarp fazių galima įdėti buferius (optional – ardi to neprašė). Bet geriausias buferis – yra “atsargos sandelyje” Jis apima visų fazių buferius
 • Ar dependerius verta dėti, kai vizualiai viską matai – nes sudėjus nebeturi galimybės rušiuoti pagal fazę. ATS NE
 • Jei taip, nuo ko priklauso dependeriai (nuo prieš tai buvusio užsakymo (viso pradžios), kažkurios fazės pabaigos? ATS Nuo sustatydo grafiko
 • 3 eiltes, konstravimas, gamyba medžio ir metalo centruose
 • Užsakymo vykdymo uzduotis (kiekvieno atkrovimo data) į sandėlį
 • Sandėlys. Pagal medziagos paėmimą. Rankutėmis nurašo paimtas medžiagas ir ką pagamina. Realizacija QAD?
 • dirba 3 vadybininkai
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Print/export